.Abtinstock Brokerage Co
ورود مشتریان

خط مشی کیفیت

 

شرکت کارگزاری آبتین استاک، کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار مصم است با هدف تأمین نیاز مشتریان و در راستای افزایش رضایتمندی و ایجاد وفاداری مشتریان و در راستای برآورده کردن کلیه الزامات قانونی و مقرراتی و همچنین نیازمندی‌های مشتریان اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2008 به صورت یکپارچه نموده که سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثربخش آن می‌داند؛

چشم انداز :

ایجاد مجموعه ای پیشرو ونو آور،کارآمد وپویا در ارائه خدمات کارگزاری ،سرمایه گزاری ومشاوره مالی به مشتریان در ایران

ارزش ها:

 • احترام به حقوق کلیه ذینفعان
 • استفاده از خلاقیت ومشارکت کارکنان در جهت ارتقای کمی وکیفی خدمات ارائه شده توسط شرکت
 • پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی
 • رعایت قوانین ومقررات والزامات مرتبط با فعالیتهای شرکت وسازمان بورس واوراق بهادار

خط مشی :

 • افزایش رضایتمندی مشتریان وبالابردن کارایی واثر بخشی فرآیند ارائه خدمات به مشتریان
 • ارتقاءسطح کیفی فعالیتهای جاری ( خدمات الکترونیکی)
 • افزایش تعداد مشتریان حقیقی وحقوقی
 • اخذ مجوز های مختلف فعالیت از سازمان بورس
 • ارتقائ رتبه شرکت در سازمان بورس
 • توسعه شعب
 • ایجاد فرهنگ پاسخگویی ورسیدگی به شکایات نزد پرسنل
 • توسعه توانمندیهای منابع انسانی در بالا بردن سطح کیفیت ارائه خدمات وتقویت رضایت مشتریان از طریق ارتقاء سرانه آموزش پرسنل

پشتیبان ما در راه تحقق اهداف سازمان،کارکنان دلسوز،متعهد و آموزش دیده ای هستند که با ارزش ترین سرمایه های شرکت بشمار میروند.ما به نظرات کارکنان خود احترام گذاشته و آنان را درتصمیم گیریها مشارکت میدهیم .ازطریق این خط مشی تعهد خود را به بهبود مستمر، انطباق با الزامات و پیگیری اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، طرح ریزی شده بیان داشته و آن را در جلسات بازنگری مدیریت مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. از تمامی پرسنل تقاضا دارم ضمن درک این خط مشی ما را در رسیدن به اهداف یاری نمایند.